Önce sağlık

Sağlıklı yaşam, her canlının temel hakkıdır.